Energetické služby, audity a poradenstvo.
Optimalizácie
v energetike


Vysoké ceny elektriny, plynu a tepla a nové príležitosti na trhu v energetike.
Je najvyšší čas prejsť k efektívnejšej energetike.

Poskytujeme služby v týchto oblastiach


 • Lokálny zdroj a obnoviteľné zdroje energie.
 • Energetické audity a štúdie.       
 • Optimalizácia spotreby a nákladov za energie.
 • Poradenstvo v energetike.
 • Energetická legislatíva.
 • Outsourcing služieb v energetike.      
 • Zvýšenie energetickej efektívnosti / znižovanie energetickej náročnosti podniku.
 • Štátne a európske podporné programy v energetike.

O nás


V energetike pôsobíme viac ako 11 rokov a máme v tejto oblasti bohaté skúsenosti. Venujeme sa hlavne energetickej legislatíve, energetickým auditom a štúdiám. Z tohto pohľadu sa zameriavame na energetické poradenstvo, outsourcing služieb v energetike, obnoviteľné zdroje, energetickú efektívnosť a optimalizáciu spotreby a nákladov za energie. 


Služby poskytujeme malým, stredným, ale aj veľkým podnikom. Našimi zákazníkmi sú podnikatelia, výrobné závody, výrobcovia z OZE, developérske a logistické spoločnosti, prevádzkovatelia objektov aj verejná správa. 

Zmeny v energetike sa dejú často a rýchlo. Úspech praje tomu, kto je neustále v obraze, vie sa zmenám rýchlo prispôsobiť a sledovať trendy vo vývoji energetiky.

Vybrané referencie

Energetické audity a štúdie

 • ABILITY, s.r.o. - výroba hliníkových odliatkov
 • Miroslav Juhás - MIVEPek - pekáreň
 • BURGMAIER Precision Slovakia, s.r.o. - výroba dielov pre stroje
 • HS Technik, spol. s r.o. - tepelné spracovanie kovov
 • stepco s.r.o. - prevádzkovanie kompostární
 • ZLH Plus, a.s. - zlievareň
 • PPA Controll, a.s. - energetika a priemysel
 • Prologis Slovak Republic s.r.o. - developer
 • DOKA DREVO, s.r.o. - výroba dreveného debnenia
 • Plastic Omnium Auto Inergy a Exteriors - výroba plastových dielov pre automotive 
 • Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. - výroba plastových dielov pre automotive
 • atď.
 • Služby v energetike
   

 • ECOSTART, a.s. - výrobca elektriny a tepla
 • SIGNUM Ltd, spol. s r.o. - developer
 • ABILITY, s.r.o. - výroba hliníkových odliatkov
 • DONIVO STK, s.r.o. - technická kontrola áut
 • Pezinské tehelne - Paneláreň, a.s. - výroba tehlý
 • HS Technik, spol. s r.o. - tepelné spracovanie kovov
 • Premat, s.r.o. - presné obrábanie kovov
 • Výroba tepla, s. r. o. - výrobca tepla pre sídliská
 • Obec Vlkanová 
 • atď.
 • Účelový energetický audit

  • Zhodnotenie hospodárenia s energiami a návrhy na ich efektívnejšie využívanie
  • Nájdenie opatrení s cieľom znížiť energetickú náročnosť a zlepšiť energetickú efektívnosť Vášho  podniku alebo prevádzky

  Povinný energetický audit

  • Pre veľké podniky v rámci povinnosti zo Zákona o energetickej efektívnosti č. 321/2014 Z. z.
  • Pre výstavbu alebo rozvoj obnoviteľných zdrojov energie
  • Pre získanie finančných príspevkov z podporných programov

  Energetické štúdie a posúdenia

  • Kontrola faktúr za energie
  • Nájdenie úspor v spotrebe energií
  • Technické a legislatívne posúdenie energetického zásobovania Vášho projektu alebo zámeru
  • Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie