Optimalizácie
v energetike

Energetické audity a poradenstvo

Poskytujeme služby v týchto oblastiach


 • Lokálny zdroj a obnoviteľné zdroje energie.
 • Energetické audity a štúdie.       
 • Optimalizácia spotreby a nákladov za energie.
 • Poradenstvo v energetikej legislatíve.
 • Outsourcing služieb v energetike.      
 • Zvýšenie energetickej efektívnosti / znižovanie energetickej náročnosti podniku.
 • Podporné programy pre investíce v  energetickom sektore.

Účelový energetický audit

 • Zhodnotenie hospodárenia s energiami a návrhy na ich efektívnejšie využívanie
 • Nájdenie opatrení s cieľom znížiť energetickú náročnosť a zlepšiť energetickú efektívnosť Vášho  podniku alebo prevádzky

Povinný energetický audit

 • Pre veľké podniky v rámci povinnosti zo Zákona o energetickej efektívnosti č. 321/2014 Z. z.
 • Pre výstavbu alebo rozvoj obnoviteľných zdrojov energie
 • Pre získanie finančných príspevkov z podporných programov

Energetické štúdie a posúdenia

 • Kontrola faktúr za energie
 • Nájdenie úspor v spotrebe energií
 • Technické a legislatívne posúdenie energetického zásobovania Vášho projektu alebo zámeru
 • Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie